Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyen Quang Huy: bản gốc The Sims Medieval bạn cài ở thư mục nào?