Hoàng Anh
Hoàng Anh
@GhostDream: game yêu cầu card đồ hoạ 256mb, máy bạn có 64 mb