Hoàng Anh
Hoàng Anh
@chuon chuon: thế có file config trong đó ko?

tuyến anh
tuyến anh
(nhưng file này không có trong thư mục players)

Hoàng Anh
Hoàng Anh
"config" (đuôi file bị ẩn) khác "config.ini". Bạn đọc ko hiểu ah???

nguyen ngoc huy
nguyen ngoc huy
trong file config , bạn thay đổi WorkerThreads = "4" sang 2

Khanh nguyen
Khanh nguyen
minh cũng bị không có file config trong muc players luon