Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Bình Gates: cài hết tất cả các chương trình trong thư mục Redist kèm theo game chưa?

anhtuzxc1234
anhtuzxc1234
ko đc ad