Hoàng Anh
Hoàng Anh
@gà: làm chính xác hướng dẫn Ngay Dưới link tải game chưa e, khi copy crack có chọn "Copy and Replace" ko?