Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyễn đang khánh huy: xem ở https://taigame.org/misc/helpPlay#general-problem. Card đồ hoạ máy bạn thấp hơn yêu cầu của game (xem ở https://taigame.org/misc/vgaChart - card máy bạn ko có trong bảng này, nhưng thấp hơn 730, vốn đã thấp hơn yêu cầu của game).