Hoàng Anh
Hoàng Anh
@heavyrotation: Đó ko phải lỗi, chỉ là cảnh báo ("Warning"). Chơi tiếp đi bạn.

heavyrotation
heavyrotation
@Hoàng Anh: nhưng khi nó hiện mình ko nhấn dc vào game nữa nhưng nhấn dc alt+f4 dc :'(

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@heavyrotation: phải tắt cảnh báo đó đi (nhấn dấu tick) mới nhấn vào chỗ khác được chứ bạn