Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Cuong Nguyen Quoc: https://taigame.org/misc/helpPlay#general-problem

Cuong Nguyen Quoc
Cuong Nguyen Quoc
HIỆN TƯỢNG LÀ BẬT GAME LÊN, GAME CHẠY 1 LÚC RÙI THU XUỐNG MINIMIZE. BẤM LÊN GAME VẪN CHẠY NHƯNG NHÁY LIÊN TỤC VÀ CHUỘT BỊ KÉO VỀ GIỮA MÀN SAU 1 LÚC TỰ DO. LÀM ƠN CHỈ MÌNH CÁCH KHẮC PHỤC.(LẦN TRƯỚC CÀI THÌ CHẠY OK CHỈ LÀ STOP WORKING SAU ĐOẠN VIDEO ĐẦU GAME)

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Cuong Nguyen Quoc: thử chỉnh lại các settings đồ hoạ trong game, hoặc là đừng minimize nữa.