Hoàng Anh
Hoàng Anh
@HÌnh Minh Hưng: thì khi cài chọn English thôi bạn

Nguyễn Chánh
Nguyễn Chánh
Cài chọn English cũng không được. Làm theo cách này Vào thư mục cài game- chọn tiếp thư mục BMGame. chọn tiếp thư mục Localization chọn tiếp thư mục RUS(tiếng Nga). Xóa hết các tập tin trong thư mục RUS này. sau đó vào thư mục INT cùng lớp với thư mục RUS- copy hết các file trong thư mục INT vào thư mục RUS là xong.