Hoàng Anh
Hoàng Anh
@quynhnhu23: xem các vấn đề khi tải game ở https://taigame.org/misc/helpPlay#download-link nhé