Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Mina: click vào nút màu vàng nếu bạn muốn thay đổi thư mục cài game, sau đó click vào nút ???? > vài lần nhé

Mina
Mina
.@Anh: bạn ơi, vấn đề ở chỗ cái nút ???? > nó ko hiện lên nên không thể bấm được...:'(

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Mina: bạn phải chọn ổ đủ dung lượng để cài game ( > 10 GB) thì mới tiếp tục đc nhé

Quang Tuấn
Quang Tuấn
mình bị lỗi như này
không thể vào game được