Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Minh Vương Nguyễn: game nó vậy, hỏi nhà sản xuất game nhé