Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Lâm Minh Thiện: xem hướng dẫn giải nén ở phần "Xem hướng dẫn download & cài đặt" Ngay Dưới link tải game đi bạn