Hoàng Anh
Hoàng Anh
@vân miu: làm theo hướng dẫn ở đây nhé. Mà máy e có cài Origin ko?