Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Suri Michigan: xem hướng dẫn ở trang 2 mình có nói hết các yêu cầu để cài ko lỗi rồi đó

Suri Michigan
Suri Michigan
Đã làm theo đúng những hướng dẫn nhưng vẫn gặp cái lỗi đó khi cài dvd2, ko hề tắt cửa sổ đen, có tắt window defend đầy đủ, dùng daemon tl vẫn v

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Suri Michigan: Bạn cài game vào ổ nào và cài vào thư mục nào (đường dẫn đầy đủ), ổ cài game và ổ C, mỗi ổ còn trống bao nhiêu? Ổ cài game định dạng NTFS hay FAT32?

Suri Michigan
Suri Michigan
Mình cài ở ổ D:\Gameoffline\GTAV\GrandTheftAutoV\
ổ còn trống 465Gb dạng NTFS

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Suri Michigan: ổ C nữa bạn?

Suri Michigan
Suri Michigan
Ổ C còn trống 125Gb, NTFS

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Suri Michigan: nếu đã làm theo tất các các hướng dẫn ở trang 2 rồi mà bị lỗi thì chỉ có thể do các nguyên nhân cũng nêu ra ở cuối hướng dẫn đó thôi bạn. Tốt nhất nên thử cài lại Win.