Hoàng Anh
Hoàng Anh
@bùi duy khánh: chưa cài DVD 2 ah?