Pham Huy
Pham Huy
Mình chơi tới màn Blitz play, cái màn dùng xe chở rác chán ngang cái xe gì đó rồ 3 thằng cùng bắn với cảnh sát, sau đó chở cái xe chở rác đó tới cái xe hơi mà mình đậu sẵn lúc trước và phá huỷ xe chở rác thì khi đang chạy trên cái xe hơi và chuyển cảnh sang nhân vật khác để tiếp tục nhiệm vụ đó thì bị lỗi, có ai bị ở màn này mà có cách khắc phục ko ạ.