Hoàng Anh
Hoàng Anh
@o0olovelyo0o: máy bạn cấu hình ko đủ hoặc lỗi phần mềm hoặc phần cứng rồi.

o0olovelyo0o
o0olovelyo0o
ồ thanks bạn trai ở trên nhé'