rudoft
rudoft
vào được rồi -_- hồi sáng bấm nút M không được là tại cái tay cầm....
nhưng mà làm sao để chỉnh được nút vậy? không bấm vào control đc -_- Help với