Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Luciana Vessalius: file ngôn ngữ chỉ để chỉnh ngôn ngữ trong game chứ ko chỉnh ngôn ngữ trong bộ cài đặt. Lỗi ISDone.dll bạn xem ở https://taigame.org/misc/helpPlay#isdone