Hoàng Anh
Hoàng Anh
@LA TUAN CUONG: trong file chỉnh graphic settings hình như có lựa chọn full màn hình mà