Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Cường Đại Tướng: cài hết các chương trình trong thư mục Redist kèm theo game chưa?

Cường Đại Tướng
Cường Đại Tướng
rồi a ơi, e cài hết rồi xoá game cài lại rồi mà vẫn k được bản 1.4 trước kia vẫn chơi ngon lành

Cường Đại Tướng
Cường Đại Tướng
@Green Lantern: mình chơi được rồi nhé mình quyên chưa cài mấy thư mục cần thiết trong thư mục game nhưng bây giờ play được rồi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Cường Đại Tướng: thế mà trước hỏi cài chưa lại bảo cài rồi ?!!

Cường Đại Tướng
Cường Đại Tướng
@Hoàng Anh: e quyên a ạ