Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyen hoang thu: cấu hình ko đủ hoặc chưa update driver & cài hết Tất Cả các phiên bản của các chương trình hỗ trợ.