Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyễn Phương: vậy là chưa tương thích với CPU của bạn rồi. Chờ v3 đi.