Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Zicky: suốt quá trình setup chỉ có 2 nút, bạn cứ nhấn liên tục nút nào mà nó không thoát ra là được nhé.