abcd
abcd
cài game dc r, nhưng mà lúc vào game xong nó out ra r hiện lỗi này, e thấy bạn Lê Duy Hải cũng bị lỗi tương tự nhưng chưa thấy ad giải đáp thắc mắc, ad chỉ cách fix với

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@mentuno: khi cài game bạn có gặp bất kỳ lỗi nào ko? Lỗi Decompression Problem bạn gặp ở trên đã khắc phục được chưa?

abcd
abcd
Khac phuc duoc loi tren r ad, trong lúc cài k hề bị lỗi, đã dow MVC++2013, khi mở game cũng chay bang run asministator mà vẫn ko thấy hiện lên gì