Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Dead Friend: chắc do cài lại win mà chưa update driver đây.