velola
velola
đã cài cai game for live những không dc xem ae làm thế nào còn bắt truóc chứ hướng dẫn có đâu

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@velola: thông báo nói là ko chơi online được, đó là điều bình thường với game crack.