Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Tom Lincoln: ko thấy gì sao bạn biết là nó ko chuyển sang tiếng Anh? Đã tắt antivirus & Windows Defender trước khi giải nén, cài đặt, & chạy game chưa? Chạy bằng "Run as administrator" chưa?

Tom Lincoln
Tom Lincoln
rồi ad...mình tắt anti rồi...click en_US chọn YES xong OK...nó k ra tiếng Anh cái mình install bằng tiếng Nga...xong chép hết file vào nơi cài đặt...click vào shortcut vẫn k có gì...còn c++ 2013...window mình là win 7 32b nên k chạy dc x64...còn lại thì mình install hết luôn r

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Tom Lincoln: file .reg kèm theo update 6 chỉ để đổi ngôn ngữ trong game chứ không đổi ngôn ngữ khi cài đặt. Ngôn ngữ cài đặt thì tiếng gì chả đc bạn. Bạn chưa chạy game bằng cách "Run as administrator" ah?

Tom Lincoln
Tom Lincoln
rồi AD...mình run bằng administrator luôn rồi

Tom Lincoln
Tom Lincoln
AD mình gặp lỗi này

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Tom Lincoln: làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat, bỏ qua mục nào là lỗi đấy.

Tom Lincoln
Tom Lincoln
AD bản cũ là chỉ cần ném CC với mod vào thư mục Mod có chứa file resoure.cfg là xong . Bây giờ lên Deluxe Edition mất hết sạch . Xóa đi download lại cũng k được

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Tom Lincoln: có thể các mod / cc đó ko tương thích với bản mới