Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Âu Hải Huy: máy bạn có gắn tay cầm ko? Nếu có thì tháo ra
nếu vẫn ko đc thì thử tháo chuột ra cắm lại