Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Akio: đó ko phải là tên & biểu tượng của game này bạn nhé.