Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Dragon: cài bằng cách "Run as Administrator", và cài vào một thư mục có đường dẫn ngắn thôi, như E:\game chẳng hạn.