Hoàng Anh
Hoàng Anh
@vuducminh: là do card đồ hoạ ko đủ hoặc chưa update driver card đồ hoạ, hoặc chưa cài DirectX kèm theo game.