Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Trần Chí Quyền: lại là Windows 8 à -_-
chụp ảnh màn hình đăng lên đây xem nào