Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Sniper: http://taigame.org/misc/helpPlay#directX

Blue Screen
Blue Screen
mình cài hết drive với directX rồi mà vẫn vậy

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Sniper: thế còn các chương trình trong thư mục Redist thì sao?

Blue Screen
Blue Screen
mình cài hết rồi
vcredist_x86_2008
vcredist_x86_2010
DirectX
D3D11Install