Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@VtheMONSTER: bạn đã cài đủ các phần mềm tại http://taigame.org/misc/helpSoftware chưa?