Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@ZeZ: bạn đã thử chạy game bằng Run as Administrator chưa?

Toshiro
Toshiro
à sau khi chạy thử = run as thì vào được r`, thanks ad