Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Đạt Tiến: game này cũng cần card rời mới chơi đc, HD3000 ko đủ đâu