Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Le Binh: tên file là thế nhưng game là bản 4
Thay vì giải nén vào C:\Program Files, bạn giải nén ra desktop. Trước khi giải nén & chơi game tắt antivirus & Windows Defender đi nhé.