Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@G-Dragon: cấu hình máy bạn thấp hơn nhiều yêu cầu của game.