Hoàng Anh
Hoàng Anh
@quangvinh: bạn làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở http://taigame.org/misc/helpPlay#choi-game, nếu vẫn lỗi vậy thì là do card máy bạn onboard nên ko chơi đc game này.