Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Trần Gia Bảo: trong quá trình chơi game này bạn có remove/uninstall phần mềm hay game nào khác không?

Trần Gia Bảo
Trần Gia Bảo
@RYNJIN: hình như là mình gở cái game Dynasty Warrior 6 đó

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Trần Gia Bảo: đó -_- trong đó có chứa phần mềm cần thiết để chạy Warriors Orochi Z, remove Orochi Z đi cài lại

Trần Gia Bảo
Trần Gia Bảo
Cảm ơn mình cũng nghỉ là vậy nên đã gỡ ra và đang cài lại rồi
Thank so much