Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyễn Bảo Yến: làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở http://taigame.org/misc/helpPlay#choi-game nhé.