Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@phoons: ừ, cấu hình máy bạn ko chơi đc nhé