Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Sơn Đỗ: bạn giải nén bằng Winrar hay bằng chương trình nào khác. Nếu là winrar thì hãy tải bản winrar mới nhất về giải nén nhé. Còn giải nén bằng chương trình khác thì có thể có lỗi khi giải nén nhưng nó không báo đâu, dẫn đến lỗi khi cài đặt.