Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Vũ: vram chuyên dụng thuộc về phần cứng của card đồ họa, chuyển làm sao được

Mất Ỉa Quá
Mất Ỉa Quá
save game ko đc.. bấm new game nó hiện ra cái lỗi full ổ đĩa... giống bạn trên mà ko khắc phục đc

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Vũ: đọc đc dòng full ổ đĩa mà ko đọc nốt mấy dòng bên dưới đi bạn -_-
máy bạn có cài Steam và có tài khoản Steam ko?

Mất Ỉa Quá
Mất Ỉa Quá
chiến đc trên steam.. nhưng đâu có chơi đc vĩnh viễn đâu ADM.... thế tải trên web này làm gì......... trời ơi.. chán thé... mới chơi trên steam nó kêu còn 4 tiếng.. h nó ko cho chơi nữa.. có cách nào khác khỏi chơi trên steam ko

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Vũ: cài Steam nhưng mà ko chơi trên Steam. Chơi bằng file exe trong thư mục cài game ấy.