Hoàng Anh
Hoàng Anh
@thanh kill: không hiểu?

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@thanh kill: tự dưng như vậy là do virus hoặc trình diệt virus xóa mất file crack của game rồi