Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Hà Lê Việt Linh: card màn hình máy bạn thấp hơn yêu cầu của game nhé