Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Quốc Khánh: cài hết các chương trình ở http://taigame.org/misc/helpSoftware, nếu vẫn gặp lỗi thì nói chính xác lỗi hoặc chụp ảnh lỗi

Khánh
Khánh
lỗi gì đây

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Quốc Khánh: bạn làm theo chính xác các hướng dẫn ở http://taigame.org/misc/helpPlay#choi-game nhé