Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Trần Quang Thành: bạn đã thử giảm hết về low chưa? Shadow mình cũng phải đẩy về low mới chơi tốt đấy

Trần Quang Thành
Trần Quang Thành
Cảm ơn anh nhiều. Em đã chơi được rồi.